Hjälpfiler

För elever:

 1. Använda forum
  (08:07, Ladda hem mp4-fil 8,4Mb)
  Olika forumtyper och funktioner. Göra eget inlägg i forum. Prenumerera på olika forum. Bifoga filer. Ändra eget inlägg eller göra förtydliganden.
 2. Filhantering i Moodle - Mina privata filer
  (05:00, Ladda hem mp4-fil 5,2Mb)
  Ladda upp privata filer. Skapa mappar. Ändra och flytta filer. Använda privata filer i Moodles funktioner.
 3. Inlämningsuppgift - ladda upp enstaka fil
  (03:16, Ladda hem mp4-fil 3,1Mb)
  Ladda upp fil. Ersätta inlämnad fil innan den bedömts.
 4. Inlämningsuppgift - avancerad uppladdning av filer
  (06:18, Ladda hem mp4-fil 5,2Mb)
  Skapa mappar. Ändra uppladdade filer. Skicka för bedömning. Återkoppling. Komplettering.

För kursansvarig/lärare:

 1. GRUPPER och GRUPPINDELNINGAR
  1. Hantera grupper
   (07:45, Ladda hem mp4-fil 7,3Mb)
   Skapa grupper. Lägga till gruppmedlemmar. Medlem i flera grupper. Vad ser kursdeltagaren.
  2. Gruppindelningar
   (07:06, Ladda hem mp4-fil 7,3Mb)
   Skillnaden mellan Grupper och Gruppindelningar. Fördelar med gruppindelningar. Skapa och koppla till aktiviteter. Risker med gruppindelningar.
 2. FORUM
  1. Använda forum
   (08:07, Ladda hem mp4-fil 8,4Mb)
   Olika forumtyper och funktioner. Göra eget inlägg i forum. Prenumerera på olika forum. Bifoga filer. Ändra eget inlägg eller göra förtydliganden.
  2. Skapa nytt forum
   (08:15, Ladda hem mp4-fil 7,3Mb)
   Olika foumtyper. Inställningar och möjligheter. De viktigaste inställningarna.
 3. FILER
  1. Filhantering i Moodle - Mina privata filer
   (05:00, Ladda hem mp4-fil 5,2Mb)
   Ladda upp privata filer. Skapa mappar. Ändra och flytta filer. Använda privata filer i Moodles funktioner.
 4. ANVÄNDARE
  1. Koppla deltagare till en kurs i Moodle
   (07:45, Ladda hem mp4-fil 11Mb)
   Metoder för att koppla användare (kursansvarig, lärare, student eller gäst) till kurs. Vad man ska tänka på.
  2. Koppla bort deltagare från en kurssida
   (PDF-fil)
 5. SKAPA UPPGIFTER
  1. Uppladdning av enstaka fil
   (09:25, Ladda hem mp4-fil 8,1Mb)
   Skapa uppgiften. Inställningar. Vad ser studenten. Bedömning. Betygsöversikt.
  2. Avancerad uppladdning av filer
   (08:32, Ladda hem mp4-fil 7,8Mb)
   Skillnaden mellan "uppladdninga av enstaka fil" och avancerad uppladdning av filer. Skapa uppgiften. Inlämning. Vad ser studenten, Viktiga inställningar.(Fär bedömning och betygsöversikt, se Uppladdning av enstaka fil ovan)

Flera av filmerna nedan är framtagna i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Lunds universitet, varför lärplattformen Moodles utseende kan skilja sig från vårt på Högsby utbildningscenter. Men funktionaliteten är densamma.

CC Filmerna från LNU och LU får användas enligt Creative Commons

Last modified: Monday, 19 March 2012, 9:03 PM