• Sociala medier, till exempel hur forum för kommunikation med andra användare upprättas genom text, bild eller ljud.
  • Konstruktion och utformning, med text och design, av en enkel webbplats.
  • It-verktyg och applikationer som kan laddas ner för användning till särskilda ändamål, till exempel program för mobila enheter.
  • Databaser, till exempel hur de upprättas, används och underhålls.
  • Formulär, till exempel för enkäter och undersökningar.
  • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier för yrkesmässig användning.
  • Datalagring och datasäkerhet.
  • Muntliga och skriftliga presentationer för yrkesmässiga sammanhang.
  • Miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhetsområdet.