Kursinnehåll:

Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon.Sociala medier i marknadsföringsyfte.
Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
Marknadsföring på internet.
Betalningssätt och betalningssystem.
Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
Enkel näthandelsplats på internet, till exempel webbplats med möjlighet för kunden att beställa varor eller tjänster via formulär.
Lagstiftning och säkerhetsfrågor.
Miljöaspekter, transporter och logistik.