Kursinnehåll:

Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt: målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för (x)html och css
Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
Lagar och andra bestämmelser som styr digital information.