Status i dialog mellan verksamhet (referensgrupp BasIT), IT och skolledning

Representanter från skolan och IT har inom projekt BasIT haft dialog kring skolans behov av IT-stöd när det gäller följande områden: ordbehandling, kalkyl, presentation, e-post och lagring.

Detta IT-stöd ska kunna nås via olika typer av enheter (stationär, bärbar, surfplatta, smart mobil), både i och utanför skolan. Skolan testar för närvarande Googles publika molntjänst ”googleapps” som kan nås av flera enheter via app eller webb. Den innehåller funktioner på viss nivå för alla 5 områden. Viss del av skolans behov kräver dock lokalt installerat program. Olika delar av IT-stödet kommer därför att levereras av både Högsbynät och andra leverantörer.

Behovet ligger därmed till grund för hur kommunens kravställning ska se ut på de tjänster som Högsbynät levererar till Högsby kommun. Det ligger även till grund för hur kravställningen bör se ut mot andra av skolans leverantörer som levererar liknande tjänster och IT-system t ex Google.

Tjänsterna som Högsbynät erbjuder för detta område kommer att levereras i paket som benämns:
IT-arbetsplats Elev och IT-arbetsplats Personal.

Det finns flera olika program som stödjer behovet för dessa 5 områden men det kommer att etableras en standardprodukt för varje område samt möjligheter till att kunna göra vissa tillval. Standardprodukten och tillvalen beslutas genom dialog och baseras på verksamheternas krav.

För målgruppen administrativ personal har det beslutats att IT-arbetsplatsen som Högsbynät levererar fullt ut kommer att innehålla följande program för stationära och bärbara datorer (inte bestämt för surfplattor ännu):

ordbehandling – lokalt installerat MS Word 2013 Tillval: Libre Office
kalkyl – lokalt installerat MS Excel 2013 Tillval: Libre Office
presentation – lokalt installerat MS Powerpoint 2013 Tillval: Libre Office
e-post – lokalt installerad klient Outlook samt Outlook via webb
lagring – endast lagring på servrar lokalt placerade i Högsby
(fler program inom andra områden kommer också att vara tillgängliga och baseras på en standard
t ex webbläsare, pdf-läsare)

Enligt beslut av kommunchef och skolchef ska IT-arbetsplatsen för ”ALL PERSONAL” se likadan ut. Det innebär att lärarens IT-arbetsplats efterhand kommer att se ut enligt ovan. Läraren kommer därmed att kunna se all personal i e-postens globala adressbok. Olika personalgrupper kommer även att ha åtkomst till olika verksamhetsspecifika IT-system t ex Frånvaroprogram för lärare och Journalsystem för omvårdnadspersonal.

För målgruppen elev pågår som sagt dialog med skolan och efter att ha lyssnat in kommer första versionen av IT-arbetsplatsen som Högsbynät levererar att som standard innehålla följande program för stationära och bärbara datorer (inte bestämt för surfplattor ännu):

ordbehandling – lokalt installerat MS Word 2013 Tillval: Libre Office
kalkyl – lokalt installerat MS Excel 2013 Tillval: Libre Office
presentation – lokalt installerat MS Powerpoint Tillval: Libre Office
e-post – idag svarar Högsbynät för kopplingen mot gmail
lagring – endast lagring på servrar lokalt placerade i Högsby t ex personlig hemkatalog Mina dokument. Åtkomliga från skolan.

Läraren behöver även nå IT-arbetsplats Elev.

Mötet mellan elev och lärare ställer fler krav bl a på mobilitet som eventuellt kommer att kompletteras med googleapps. Som stöd inför att skolan börjar använda molntjänst finns en vägledning som SKL har tagit fram. Det är inte bara de funktionella kraven som får styra. Det är viktigt att även ta hänsyn till vilken typ av information som kommer att behandlas via tjänsten. Är det känslig information krävs att informationen omhuldas med ett tekniskt skydd (t ex kryptering, säker inloggning, loggfunktion). Detta medför att det kräver dialog mellan verksamhet (vet vilken sorts information som behandlas och avgör dess värde) och IT (tillser att tekniskt skydd skapas utifrån informationens värde och hjälper till att kravställa mot andra IT-leverantörer).


Målet är att alla målgrupper inom skolan ska ha det IT-stöd som verksamheten behöver. Det kräver dialog mellan IT och skolan så att IT-stödet innehåller de funktioner som krävs och på tillräcklig nivå vad gäller säkerhet. Dialogen kommer att fortsätta med skolans representanter i projekt BasIT som kommer att pågå under 2016.

Maria Oscarsson, IT-strateg

 

 

Augusti-september

Jag har inte hunnit skriva mycket här på bloggen sedan skolstart men tänkte nu passa på och skriva lite om vad som hänt sedan skolan startade.

Den 27 augusti blev jag bjuden av Maria Oscarsson, kommunens IT-strateg, för att berätta om vårt arbete med Google Drive för henne och en liten grupp med personer från förskolorna runtomkring i kommunen, fröviskolan och andra som är involverade i kommunens IT arbete. Orsaken till att jag blev bjuden att tala om detta är att man just nu diskuterar om  man i kommunen ska börja använda Google apps och det mailsystem som kommer med detta eller om man ska välja Office 365. Presentationen blev bra och flera av de som var med ville börja testa Google Drive i sina verksamheter, vilket är väldigt roligt. Vi diskuterade så klart detta med Office 365 men jag och några till var tydliga med att Google Drive fungerar bra  och att ändra något nu skulle ta mycket onödig tid från lärare och elever.  Vi får se vad IT-strategen bestämmer men presentationen gick bra och alla som var med var mycket tacksamma.

Som Josef nämnt hade vi en studiedag den 25/9 då vi gick igenom Google drive för nyanställda och för de tidigare anställda som ville uppdatera sina kunskaper. Även detta gick bra och det är roligt att se att fler vill börja använda detta verktyg.

Vi kommer under hösten fortsätta att utveckla vårt arbete med Google Drive för att hitta nya sätt att använda det på. Vi kommer dessutom att försöka hitta andra sätt att använda IKT i undervisningen. Just nu håller vi på att testa hur det fungerar att flippa klassrummet dvs. att använda sig av inspelade genomgångar som eleverna ser innan lektionerna. Ett blogginlägg om det kommer längre fram då vi kommer att skriva om fördelar och nackdelar med detta samt elevers synpunkter.

IT-råder har inte hunnit träffas än men vi kommer att träffas nu i oktober för att vidare diskutera skolans IT-arbete.

 

Ny it-strategi för skolan

”Som Computer Sweden tidigare har skrivit har skolvärlden länge efterlyst en nationell it-strategi. Inte minst eftersom it-utrustningen varierar stort mellan olika skolor och kommuner, men även på lärarnivå har det varit spretigt. (…)
Arbetet med it-strategin för skolan ska nu alltså inledas av Skolverket, och resultatet presenteras för regeringen om ungefär ett halvår. I mars presenteras de åtgärder som ska vidtas för grundskolan och i april kommer del två som rör gymnasiet och vuxenutbildningen.”
Läs mera

Studiedag om Google Drive

Som en del av studiedagen 25/9 hade ACA en genomgång av Google Drive där han visade för nyanställda lärare hur detta fungerar och vilka pedagogiska möjligheter och fördelar Google Drive har.

De nyanställda blev imponerade och likaså de tidigare anställda som var där för en uppdatering av sina kunskaper.

Och uppdatering blev det. Jag har tidigare sett ACAs visningar av potentialen i Google Drive, den här gången visade han självklart igen hur allting fungerar, men framförallt hade han nu ännu fler exempel hur man kan använda det som ett effektivt pedagogiskt hjälpmedel vars användning efterfrågas av många elever i alltfler kurser.

Det visar sig att detta är en framgångshistoria, några lärare som har kommit till oss från andra skolor sade att vi ligger långt före deras tidigare skola. Fröviskolan och förskolorna vill också börja använda Google Drive.

Vi är på väg att ta tillbaka vårt tidigare försprång inom IKT.

Majoriteten av eleverna får en otillräcklig, bristfällig och förlegad utbildning

Den globala och förvisso även den svenska skolutvecklingen har hittills letts, styrts och kontrollerats av den traditionella och politiskt mycket starka formationen av lärarfack och lärarhögskolor. ”Professionen” – enligt utbildningsminister Fridolin – som gör allt för att hålla kvar och slå vakt om det traditionella skolsystemet. Den har låst fast skolutvecklingen i en ståndpunkt att skolan bara kan utvecklas och förbättras genom lärar-relaterade åtgärder – bättre lärarutbildning, högre löner, mer prestige, mera lärarforskning, etc. I praktiken ger de därför lärarna ytterst skulden för skolans försämring – vilken är en totalt orättvis och en felaktig slutsats.

Läs mera

Återkoppling efter mötet med UU

Hej på er!

I onsdags hade vi vår presentation för UU, där även skolchefen och skolans rektor deltog. Med vi menas då lärare Adam samt undertecknad och tre av våra elever: Jonathan, Sandra och Viktorija, det fanns även ett inspel från Hanna och därmed hade vi elevrepresentanter från alla årskurser med oss. Genom en kort presentation informerade vi om starten av vår satsning på Google Drive med allt vad det innebär, hur arbetet har fortlöpt samt också vilken utveckling som har skett. Adam och undertecknad berättade lite mer allmänt om vårt arbete, samt om resultatet av undersökningen vi genomförde med de eleverna som vid det tillfället använde sig av Google Drive. Därefter berättade eleverna om hur och varför de arbetar med Google Drive. De framhävde de stora fördelar allihopa. Vi avslutade med diskussionsfrågor som öppnade upp för en nyttig diskussion där vi fick ett antal konkreta men också praktiska frågor från UU samt skolchefen. Vi har givetvis besvarat dessa så gott vi har kunnat och vi känner absolut ett stöd från UU i vårt arbete. Det gäller att lägga in en extra växel till hösten och utveckla ännu mer, men också konkretisera möjligheter och förslag.  Det som framkom tydligast är att vi som verksamhet kan skapa bättre egna förutsättningar för fortsatt arbete med IT än vi kanske ibland har tänkt på! Vi kan dra slutsatsen att vi har kommit långt på de ca 1,5 år som IT-rådet hos HUC har varit igång, men vi har fortfarande mycket, men spännande, arbete framför oss!

Avslutningsvis skulle jag vilja bli något mer personligt och rikta ett stort tack till Adam och Josef som har varit min största hjälp i mitt arbete som ordförande för IT-rådet med allt som det innebär. Jag  lämnar med mycket gott samvete rollen över till  Adam nu.

På återseende!

Vid tangentbordet,

Nienke Bakker,  lärare fd ordförande IT-rådet

Imponerande eller kusligt?

”Googles nya uppdatering för mobiler är en uppvisning i artificiell intelligens. Samtidigt visar företaget oblygt sin förmåga att kartlägga sina kunder.

Resultatet är lika imponerande som kusligt. Imponerande för att den visar en oerhörd förmåga att tolka mänskligt tal och förstå sammanhang. Kusligt för att det är en fantastisk uppvisning i hur mycket Google vet om en.”

Läs mera